پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

مدیریت غذا و دارو

fa-IRen-US
X

شرح وظایف اداره نظارت بر مواد خوراکی ، آشامیدنی،  آرایشی و بهداشتی :

 

 الف) نظارت و پایش :

1- نظارت بر ایمنی ، سلامت و کیفیت مواد خوارکی ،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در کارخانجات و کارگاههای تولید ی، فرآوری، بسته بندی و سرد خانه های نگهداری که مشمول اخذ پروانه های بهداشتی می باشند به صورت دوره ای و انجام نمونه برداری از محصولات و ارسال به آزمایشگاههای معاونت و یا آزمایشگاههای طرف قرار داد.

2- کنترل و نظارت بر واردات و صادرات کلیه محصولات خوراکی ،آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی ، مواد اولیه و اقلام فرآوری شده .

3- بازدید و نمونه برداری از مراکز نگهداری مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی شامل : انبارها، مراکز پخش و سردخانه .

4- اجرای طرح کشوری نمونه برداری در سطح عرضه محصولات غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی پر مصرف و ارسال به آزمایشگاههای معاونت و بررسی و آنالیز نتایج مربوط و ارسال به سازمان غذاو دارو (PMS)

5- انجام بازرسی های ادواری از مراکز عرضه  و شرکت های پخش محصولات آرایشی و بهداشتی

6-  انجام مکاتبات جهت نمونه برداری مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی وارداتی

7- تکمیل و ارسال پرونده های متخلفین به مراجع قانونی دی صلاح

 

 ب) صدور ،تمدید،و اصلاح پروانه های بهداشتی

1- فرایند صدور و اصلاح پروانه بهره برداری کارخانجات تولید مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

2- فرایند صدور و اصلاح و تمدید پروانه های ساخت و بسته بندی مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

3- فرایند صدور و تمدید پروانه ساخت کارگاهی مواد غذایی و آشامیدنی

4- فرایند صدور و تمدید پروانه مسئول فنی کارخانجات مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

5- پاسخ استعلام سازمان صنایع معاون و جهاد کشاورزی استان خوزستان و  شهرستان شوشتر در ارتباط با موسسات تولید مواد غذایی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی

6- صدور گواهی بهداشت جهت صادرات مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و  بهداشتی کارگاهها و کارخانجات تحت پوشش

7- صدور مجوز ورود مواد خوارکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی وارداتی

8- صدور مجوز ترخیص مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی وارداتی

 

ج) آمار

جمع آوری، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافتی در خصوص فعالیت واحدهای تحت پوشش و پروانه های بهداشتی ساخت در حال تولید قابل بهره برداری جهت ارائه راهکارهای اجرایی مناسب

 

د) آموزش

1- برگزاری کارگاه آموزشی و سمینارهای مرتبط با خط مشی مربوط برای کارشناسان واحد های کنترل و نظارت بر مواد غذایی دانشکده و مسئولین فنی و مدیران صنایع

2- تهیه پمفلت، بنر، پوستر و تیزر تلویزیونی جهت آموزش همگانی

3- مطالعه،  تحقیق و بررسی آخرین یافته های علمی و فنی مطابق با علم روز در زمینه مسائل و ایمنی فرآورده های غذایی ، آرایشی و بهداشتی

4- مشارکت در برنامه های پژوهشی در زمینه مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

5- آموزش مسئولین فنی کارخانجات و کارگاههای تولیدی سطح شهرستان و مدیران صنایع در خصوص چگونگی کنترل محصولات

 

ه) پیگیری شکایات واصله و اطلاع رسانی

 1- رسیدگی به شکایات مردمی در خصوص تولید و فرآوری مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

2- پیگیری و اخذ آرا صادره پرونده های ارسالی به مراجع قضایی ذی صلاح