پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

مدیریت غذا و دارو

fa-IRen-US
X

"دستورالعمل ها و بخشنامه ها"

 

لینک دانلود

دستورالعمل ها و بخشنامه ها

(دستورالعمل اجرایی واحدهای کوچک تولید و بسته بندی (کارگاهی

دستورالعمل تمدید و صدور پروانه ساخت

دستورالعمل تولید قراردادی

22000 دستورالعمل اجرایی HACCP ایزو

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه های بهداشتی جهت شرکت نگهداری، پخش و توزیع فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه های بهداشتی انبارهای نگهداری، پخش و توزیع فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه تاسیس و بهره برداری واحدهای کیترینگ

دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی و افزایش

دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی و افزایش زمان ماندگاری مواد اولیه غذایی، آرایشی و بهداشتی

دستورالعمل اجرایی غنی سازی

آیین نامه اعطاء نشان ایمنی و سلامت