پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

مدیریت غذا و دارو

fa-IRen-US
X

 

شماره مرکز: (+98) - 061- 36224242

شماره دفتر معاونت: (+98) - 061- 36212999

پست الکترونیک: shoushtarums@chmail.ir

کد پستی: 84534-64516

آدرس: شوشتر - چهارراه شهید رجایی - انتهای بیمارستان و زایشگاه الهادی (ع) - ساختمان شماره 2 سازمان مرکزی - مدیریت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی شوشتر