پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

مدیریت غذا و دارو

fa-IRen-US
X
گروه
اعلام فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی غیر مجاز در سطح عرضه
🔰مدیر غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی شوشتر، انواع فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی غیر مجاز در سطح عرضه را معرفی کرد  
✅ وبدا شوشتر؛ راه اندازی سامانه الکترونیک ثبت منبع واحدهای تولیدی
دکتر مینا اندیشمند مدیر غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی شوشتر از راه‌اندازی سامانه الکترونیک ثبت منبع برای واحدهای تولیدی مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در راستای ارتقای سلامت جامعه و شکست ویرو...
🔴 واقعیت‌های علمی درباره واکسن کرونا که باید بدانید
✅وبدا شوشتر؛ 🔺 دکتر مینا اندیشمند مدیر غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی شوشتر برخی واقعیت‌های علمی درباره واکسن کرونا را تشریح کرد.
برچسب کالا مطمئن ترین راه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کالاهای سلامت محور
✅وبدا شوشتر برچسب کالا مطمئن ترین راه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کالاهای سلامت محور
مدیر غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی شوشتر در پیامی فرا رسیدن هفته دولت و روز کارمند را به کلیه همکاران تبریک گفت.
به گزارش روابط عمومی، دکتر مینا اندیشمند، مدیر غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی شوشتر در پیامی فرا رسیدن هفته دولت و روز کارمند را به کلیه همکاران تبریک گفت. متن پیام به شرح ذیل می باشد: