پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

مدیریت غذا و دارو

fa-IRen-US
X

 

منابع آموزشی TTAC

 

لینک دانلود

دستورالعمل ها و بخشنامه ها

وظایف مسئول فنی

مسئول فنی

راهنمای ثبت درخواست پروانه منبع داخلی (تاسیس و بهره برداری) غذایی و آشامیدنی

راهنمای ثبت نام کارخانه و کارتابل صاحب کارخانه

راهنمای ثبت نام مدیر عامل

راهنمای سریع بهره برداری از بخش ترخیص سامانه TTAC

نمونه کارت فعالیت مسئول فنی